การเจริญเติบโตในครรภ์ และการคลอด

อัตราการตายทารกแรกเกิดภายใน 7 วัน สามารถป้องกันได้โดยแม่ดูแลสุขภาพขณะตั้งครรภ์ จะทำให้เด็กเกิดรอดและมีน้ำหนักแรกเกิดมากกว่า 2,500 กรัม

 

ตัวชี้วัดการเจริญเติบโตในครรภ์ คือ น้ำหนักเด็กแรกเกิด และการคลอดครบกำหนด ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ในปี พ.ศ. 2549 ในจำนวนเด็กแรกเกิด 631,558 ราย ร้อยละ 11 มีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ซึ่งลดจาก ร้อยละ 13 ในปี พ.ศ.2540 แม้ว่าสถานการณ์จะดีขึ้น แต่ยังคงมีเด็กเกือบ 70,000 คนที่มีน้ำหนักตัวแรกเกิดน้อยกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งนับเป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพ