เด็กไทยยุครวยลัดวัดดวง

การพนัน เป็นกิจกรรมที่คนไทยนิยมชมชอบ นอกจากเป็นการเสี่ยงโชคแล้วยังแฝงไปด้วยความสนุกสนาน ดังนั้นผู้เล่นที่ยังไม่มีสภาวะด้านอารมณ์อย่างสมบูรณ์แล้ว โอกาสที่ติดการพนันก็ย่อมมีสูง เช่น วัยรุ่น เป็นกลุ่มที่ถูกชักจูงให้ติดการพนันได้ง่าย จึงพบว่าเกือบ 1 ใน 3 ของวัยรุ่นไทยเล่นการพนัน โดยเฉพาะผู้ชายมีสัดส่วนการเล่นพนันสูงกว่าผู้หญิง

วัยรุ่นไทยที่ติดพนันส่วนใหญ่ใช้เงินที่ผู้ปกครองให้ไว้สำหรับการเรียนและใช้จ่ายในชีวิตประจำวันต่างๆ ในการเล่นการพนัน ทั้งนี้การเล่นการพนันจะเป็นผลให้วัยรุ่นมีหนี้สินติดตัว และพยายามทุกวิถีทางในการหาเงินคืนเจ้าหนี้ เช่น การลักขโมย รีดไถเงิน หรือวัยรุ่นชายหญิงที่ติดพนันบางคนจำใจเอาตัวเข้าแลกเพื่อจ่ายหนี้พนัน หรือใช้แฟนเป็นตัวขัดดอกเพื่อใช้หนี้พนัน โดยค่าตัวแต่ละครั้งประมาณ 1,500 – 5,000 บาท

 

การทายผลฟุตบอลอาจเป็นก้าวแรกให้วัยรุ่นข้าสู่การเล่นพนัน มากกว่าครึ่งหนึ่งของวัยรุ่นไทยเลือกเล่นไพ่มากกว่าพนันประเภทอื่น ข้อมูลที่น่าสนใจคือ ในการสำรวจการเล่นพนันของประชากรไทยอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป พบว่าส่วนใหญ่ผู้เล่นพนันที่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่าประถมศึกษา นิยมเล่นหวยใต้ดินและสลากกินแบ่งรัฐบาลมากกว่าการพนันชนิดอื่น แพทย์หญิงกนกกาญจน์ วิโรจน์อุไรเรือง โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า วัยรุ่นที่เป็นโรคติดพนัน จะมีลักษณะดังนี้ 1. จะเล่นทุกครั้งที่มีโอกาส 2.เพิ่มจำนวนเงินขึ้นเรื่อยๆ และ 3. ถึงแม้จะรู้ว่าการพนันทำให้เสียโอกาสทางสังคมแต่ก็ยังจะเล่นการพนัน เป็นอาการที่พยายามจะเลิกการพนันแต่ก็เลิกไม่ได้

 

การแก้ไขปัญหาต้องให้ “ผู้ใหญ่” เป็นตัวขับเคลื่อนภายในครอบครัวเพื่อสร้างค่านิยมที่ดี มีกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวให้มากขึ้น ส่งเสริมจริยธรรมที่พึงประสงค์และสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมในการมีสัมมาอาชีพ ขณะเดียวกันหน่วยงานภาครัฐควรมีมาตรการควบคุมปราบปรามบ่อนการพนันอย่างจริงจัง และสนับสนุนเครือข่ายพ่อแม่ให้เข้มแข็ง