อันตรายจากควันบุหรี่มือสอง

เมื่อผู้ไม่สูบบุหรี่ ได้สูดเอาควันบุหรี่ของผู้สูบบุหรี่เข้าสู่ร่างกายเรียกว่าเป็น “การสูบบุหรี่มือสอง” (passive smoking) และทันทีที่บุหรี่ถูกจุดขึ้น จะเกิดควันบุหรี่ทั้งจากมวนบุหรี่และควันที่ผู้สูบบุหรี่พ่นออกมา รวมเรียกว่า “ควันบุหรี่มือสอง” ซึ่งควันนี้มีสารมากกว่า 4,000 ชนิด เป็นสารพิษร้ายแรง 250 ชนิด และเป็นสารก่อมะเร็งกว่า 50 ชนิด ข้อมูลของสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา องค์การอนามัยโลก และองค์กรทางวิทยาศาสตร์อื่นๆ ระบุตรงกันว่า ควันบุหรี่มือสองเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ที่ไม่ว่าจะได้รับมากหรือน้อยก็ไม่ปลอดภัยเลย

 

ดังนั้น ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ หากได้รับควันบุหรี่ จึงมีอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคได้เกือบเท่าๆ กับผู้สูบบุหรี่ และจะอันตรายมากขึ้นหากผู้ได้รับควันบุหรี่เป็นเด็ก ซี่งมีโอกาสอย่างมาก ในการได้รับอันตรายของควันบุหรี่มือสองจากผู้ใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บ้าน ซึ่งเป็นสถานที่ที่เด็กส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่นานที่สุด

 

มาตรการทางกฏหมายเพื่อจำกัดเขตปลอดบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ซึ่งมีสาระสำคัญกำหนดให้สถานที่สาธารณะและสถานที่ทำงาน ที่ประชาชนใช้ร่วมกันเป็นเขตปลอดบุหรี่ จึงเป็นนโยบายสำคัญที่จะป้องกันการได้รับอันตรายจากควันบุหรี่มือสอง อย่างไรก็ตามกฎหมายไม่สามารถกำหนดให้บ้านเป็นเขตปลอดบุหรี่ได้ จึงต้องมีการรณรงค์ไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในบ้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปกป้องเด็กจากการได้รับอันตรายจากการสูบบุหร