ชีวิตครอบครัว

แม้ว่าการใช้ชีวิตคู่ของคนไทยส่วนใหญ่จะเริ่มจากการตัดสินใจร่วมกันของทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย แต่ร้อยละ 7.6 ของผู้ใช้ชีวิตคู่ในปัจจุบันกลับไม่เป็นเช่นนั้นเพราะครอบครัวเป็นฝ่ายเลือกคู่ครองให้แทน โดยส่วนมากแล้วครอบครัวของฝ่ายหญิงจะเป็นผู้เลือกคู่ให้มากกว่าฝ่ายชาย และในบรรดาผู้ใช้ชีวิตคู่นั้นร้อยละ 13.6 อยู่กินด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงานหรือจดทะเบียนอีกทั้งราว 1 ใน 3 ของผู้ใช้ชีวิตคู่อาศัยอยู่กับพ่อแม่หรือญาติพี่น้องของฝ่ายหญิง

 

ปี 2547 ประเทศไทยมีครัวเรือนทั้งหมด 18,905,400 ครัวเรือน โดย 1 ใน 3 เป็นครัวเรือนที่ประกอบด้วย พ่อ– แม่ – ลูก ส่วนอีก 1 ใน 3 เป็นครัวเรือนที่มีเครือญาติอาศัยร่วมด้วยมากกว่า 1 ครอบครัว มีเพียงร้อยละ 13.5 ที่อาศัยอยู่ตามลำพังเพียงสามี – ภรรยา อีกร้อยละ 11.6 เป็นครัวเรือนที่มีผู้อาศัยอยู่ตามลำพังเพียงคนเดียว และร้อยละ 7.8 เป็นครัวเรือนที่มีเฉพาะพ่อหรือแม่เพียงคนเดียวที่อาศัยอยู่กับลูกตามลำพัง

 

เมื่อใช้ชีวิตคู่เพียง 2 ใน 3 ของผู้หญิงอาศัยอยู่ใกล้ญาติพี่น้องที่ไปมาหากันได้สะดวก และร้อยละ 3 ไม่ค่อยได้พบญาติพี่น้องเมื่อใช้ชีวิตคู่ไปแล้วประมาณร้อยละ 13 ของผู้ที่ใช้ชีวิตคู่ มีปัญหาทะเลาะกันบ่อยครั้งระหว่างสามีภรรยา