อาหาร

“คนไทยกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคไม่ได้สัดส่วน โดยเฉพาะการกินหวาน กินของมัน/ของทอด หรืออาหารที่มีเกลือโซเดียมสูง” นั่นอาจเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้ที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานหรือความดันโลหิตสูงมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไม่เพียงผู้ใหญ่เท่านั้นที่ติดใจรสชาติหวานลิ้น เด็กเล็กก็เป็อีกกลุ่ม ผู้บริโภคที่ชื่นชอบขนมขบเคี้ยวที่มีแป้งและน้ำตาลเป็นส่วนประกอบหลักส่งผลให้เด็กวัยเรียนมีแนวโน้มเป็นโรคอ้วนมากขึ้น โดยพบว่าเกือบ 1 ใน 5 ของเด็กชั้นประถมศึกษาเป็นโรคอ้วนและส่วนใหญ่มีความดันโลหิตผิดปกติพ่อแม่ผู้ปกครองจึงควรหันมาใส่ใจพฤติกรรมการบริโภคของเด็กอย่างจริงจังก่อนที่จะสายเกินไปโดยเฉพาะอิทธิพลของสื่อโฆษณาที่จะทำให้เด็กไทยยิ่งก้าวเข้าไปใกล้กับปัญหาโภชนาการขาดสมดุลมากขึ้นเรื่อยๆ

 

แม้ว่าตามมาตรฐานโภชนาการจะกำหนดให้การกินน้ำตาลไม่เกินวันละ 6 ช้อนชาต่อคน แต่ปัจจุบันคนไทยกินน้ำตาลสูงถึง 16 ช้อนชาต่อคนต่อวัน มากกว่าระดับการบริโภคน้ำตาลของโลกคือวันละ 11 ช้อนชาต่อคน ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาคนไทยบริโภคน้ำตาลเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่า หากสังเกตกันดีๆ จะเห็นว่า "น้ำตาล" คือเครื่องปรุงรสที่แทรกตัวเข้ามาในอาหารทุกจานของคนไทยโดยไม่มีใครระแวงถึงภัยร้ายที่จะตามมาความหวานของผลไม้สดถูกเพิ่มดีกรีด้วยน้ำตาลในพริกเกลือน้ำอัดลมที่เต็มไปด้วยน้ำตาลคือเครื่องดื่มที่ครองความนิยมของคนทุกเพศทุกวัยแม้แต่อาหารคาวอย่างผัดกระเพรายังต้องพึ่งความหวานของน้ำตาลทรายจึงไม่น่าแปลกใจหากจะกล่าวว่า ในแต่ละวันคนไทยบริโภคน้ำตาลมากถึง 16 ช้อนชาซึ่งมากกว่าที่มาตรฐานโภชนาการกำหนดไว้เกือบ 3 เท่า