มะเร็ง

มะเร็งตับเป็นมะเร็งที่พบเป็นอันดับหนึ่งในชายและอันดับสามในหญิง โดยเกี่ยวข้องกับการบริโภคปลาน้ำจืดที่ปรุงไม่สุก ทำให้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ และเป็นมะเร็งในที่สุด นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี ซึ่งเกี่ยวข้องกับการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย และการไม่ได้รับวัคซีนป้องกัน โรคที่เป็นมะเร็งอันดับที่สองในชาย และเป็นอันดับสี่ในหญิง ได้แก่มะเร็งปอด ซึ่งส่วนมากมีความสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่มะเร็งอันดับสามในชาย และเป็นอันดับห้าในหญิงได้แก่มะเร็งลำไส้ใหญ่ ซึ่งเกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่มีกาก และเส้นใยน้อย และรับประทานอาหารที่ มีไขมัน และเนื้อแดงมากหญิงไทยโดยเฉพาะในชนบท เป็นมะเร็งปากมดลูกมากที่สุด มะเร็งชนิดนี้เกี่ยวข้องกับการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่สะอาด โดยฝ่ายชายไม่ได้ทำความสะอาดอวัยวะเพศอย่างสม่ำเสมอหรือมิได้ขลิบปลายอวัยวะเพศ หรือมีการติดเชื้อไวรัสที่อวัยวะเพศ

 

มะเร็งอันดับสองในหญิงไทย และเป็นอันดับหนึ่งในหญิงไทยในเมืองที่มีการศึกษาและมีฐานะ คือมะเร็งเต้านม ซึ่งเกี่ยวกับกรรมพันธุ์ การไม่เคยเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การมีประจำเดือนครั้งแรกเมื่ออายุน้อยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกี่ยวกับการบริโภค การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การมีเพศสัมพันธ์จึงมีส่วนอย่างสำคัญในการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งเต้านมได้

และที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง คือการตรวจสุขภาพเฉพาะเจาะจงเพื่อการตรวจวินิจฉัยแต่เริ่มต้น อันจะทำให้สามารถรักษามะเร็งระยะเริ่มต้นให้หายขาดได้ โดยเฉพาะ การตรวจมะเร็งปากมดลูก การตรวจเต้านม การตรวจอุจจาระเพื่อหาไข่พยาธิและเลือด และการตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ