เมื่อปลายปี 2560 คงไม่มีปรากฏการณ์ใดที่สร้างกระแสความนิยมให้กับสังคมไทยได้มากเท่ากับการวิ่ง

ระดมทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือโรงพยาบาลศูนย์จำ.นวน 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศของ

ตูน-อาทิวราห์ คงมาลัย หรือ “ตูน บอดี้สแลม” ผ่านโครงการ “ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาล

ทั่วประเทศ”การวิ่งของตูนได้กลายเป็นปรากฎการณ์ที่ยิ่งใหญ่แห่งปี 2560 ซึ่งท่าน ว.วชิรเมธี ให้คำจำกัดความว่า “วิ่งบนถนนแต่สะเทือนถึงหัวใจ"

แก้ไข พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติและ พ.ร.บ. กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ: ประเมินผลกระทบตามแนวทางของรัฐธรรมนูญ

พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2560 อีกหนึ่งความก้าวหน้าด้านสุขภาพไทย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ “Inclusive Growth” จริงหรือ

EEC อย่าลืมเศรษฐกิจฐานราก

Please reload