คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการก่อสร้างถนนเลียบริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม 7 ถึง สะพานพระปิ่นเกล้าเพื่อเป็นเส้นทางจักรยานและเป็นสถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อนของประชาชน โครงการนี้ ได้แรงบันดาลใจมาจาก “ชองกเยชอนโมเดล” ที่นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เดินทางไปดูงาน ณ ริมแม่น้ำฮัน ของเกาหลีใต้ แต่โครงการซึ่งใช้เงินมหาศาลนี้ยังขาดการประชาสัมพันธ์ถึงรายละเอียด ข้อดี ข้อเสีย การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมาย สังคม ชุมชน การใช้ประโยชน์ และความคุ้มค่ากับการลงทุน รวมทั้ง การออกแบบที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ทำให้ภาคประชาชน สังคม และนักวิชาการในหลายภาคส่วนต่างออกมา คัดค้านการดำเนินโครงการที่ขาดความชัดเจน โครงการนี้จึงถูกเลื่อนออกไป ในขณะที่ภาครัฐก็พยายามอย่างเต็มที่ ที่จะผลักดันโครงการนี้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม แต่จนถึงต้นปี 2559 แผนพัฒนาโครงการดังกล่าวก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ว่าจะออกมาในรูปแบบใด

Please reload

© 2014 by Thai Health Report

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 02-441-0201-4  ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333  

Facebook_Logo_(2019).png