วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ประเทศไทยต้องจดจำเหตุการณ์อันน่าสลด เมื่อมีผู้พบหลุมศพชาวโรฮีนจา จำนวน 33 หลุม ถูกฝังอยู่ภายในป่าบริเวณเทือกเขาแก้ว ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา ใกล้เคียงกันยังพบค่ายที่คาดว่าน่าจะใช้ กักกันกลุ่มชาวโรฮีนจา ที่ตั้งใจจะเดินทางจากเมียนมาและบังกลาเทศผ่านไทยไปยังประเทศที่สาม โดยการชักนำ ของขบวนการค้ามนุษย์ที่หากินกับผู้ลี้ภัย จากนั้นได้เกิดเป็นข่าวครึกโครมอีกครั้ง ด้วยมีการพบศพจำนวนมากในอีก หลายพื้นที่ทั้งในไทยและมาเลเซีย จึงปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คืออาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ ที่เกี่ยวพันกับไทยและประเทศเพื่อนบ้านแถบตะวันออกกลางอย่างรวดเร็ว และแพร่สู่ภูมิภาคอื่นของโลกในเวลาต่อมา

Please reload

© 2014 by Thai Health Report

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 02-441-0201-4  ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333  

Facebook_Logo_(2019).png