หลายประเทศในแถบเอเชีย (เช่น จีน ไต้หวัน) การอุ้มบุญถือเป็นเรื่องผิดกฎหมาย ด้วยความอ่อนไหวว่าอาจขัดต่อศีลธรรมอันดี โดยเฉพาะกรณีรับจ้างท้องแทน เนื่องจากร่างกายของผู้หญิงไม่ใช่สิ่งที่พึงซื้อขายกันได้ แต่สำ.หรับประเทศไทยก็ยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างชัดเจน การอุ้มบุญในประเทศไทยจึงเติบโตค่อนข้างสูง มีคู่รักต่างชาติเข้ามา

มองหาแม่อุ้มบุญในบ้านเราดังที่เป็นข่าวโด่งดังเมื่อปี 2557

Please reload