การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาถือเป็นปรากฏการณ์เกี่ยวกับโรคระบาดที่ร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งของโลกยุคปัจจุบัน

ด้วยผลที่สะท้อนผ่านจำ.นวนการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของประชาชนในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกในระยะเวลาอันสั้น

รวมทั้งยังส่งผลกระทบต่อประชากรมากถึงร้อยละ 71 ของประชากรในพื้นที่ดังกล่าว ทำให้หน่วยงานด้านสาธารณสุข

ทั่วโลกต้องจับตามองและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศของตนอย่างเข้มงวด

Please reload

© 2014 by Thai Health Report

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 02-441-0201-4  ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333  

Facebook_Logo_(2019).png