ระบบขนส่งสาธารณะ ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐบาลสนับสนุนให้ประชาชนเดินทางร่วมกัน โดยอาศัย

การนำ.ภาษีมาอุดหนุนต้นทุนและให้ประชาชนจ่ายส่วนต่างตามทางเลือก ทั้งนี้เพื่อความสะดวก ประหยัดค่าใช้จ่ายและลดการใช้พลังงาน อย่างไรก็ดีระบบขนส่งสาธารณะในประเทศไทย เช่น รถไฟ รถโดยสาร และเรือยังมีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขอยู่หลายประการ บางข้อสามารถยอมรับได้ในระดับหนึ่ง แต่บางข้อก็เป็นปัญหาใหญ่เกินกว่าที่จะยอมรับได้โดยเฉพาะปัญหาเรื่องความปลอดภัยเหตุการณ์โศกนาฏกรรมครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นบนรถไฟเมื่อ 6 กรกฎาคม 2557 เด็กหญิงวัย 13 ปีถูกทำร้ายจนเสียชีวิตเป็น เหตุสะเทือนขวัญที่รุนแรงและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)มากที่สุดครั้งหนึ่งในรอบ  117 ปี  เหตุการณครั้งนี้ได้สะท้อนสภาพปัญหาในเรื่องความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการได้อย่างชัดเจน แม้ว่าความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นในระบบขนส่งสาธารณะ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะอุบัติเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่ในขณะเดียวกันก็มีปัญหาที่เกิดจากพนักงานผู้ให้บริการภายในระบบขนส่งสาธารณะหรือผู้ที่ร่วมใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะด้วยกันเอง ซึ่งในบทความนี้จะแยกนำ.เสนอเป็นประเด็นต่างๆตามประเภทของระบบขนส่งสาธารณะ ดังต่อไปนี้

Please reload