เณรคำ พระนอกรีตกับแนวทางการแก้ไข

ชีวิตของพระภิกษุในพระพุทธศาสนาถ้ามีความมักน้อย สันโดษ ตั้งใจศึกษาและปฏิบัติธรรมแล้ว ก็จะมีศีลจริยวัตรที่งดงามเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของประชาชน แต่ถ้าพระภิกษุเริ่มสะสมความมั่งคั่งและแสวงหาอานาจแล้ว ในที่สุดจะกลายเป็น “พระนอกรีต” ที่มีเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับสีกาและทรัพย์สินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กรณีของเณรคาก็เช่นกันภาพเณรคำที่ใช้สินค้าหรูหราฟุ่มเฟือยและประพฤติตนไม่เหมาะสมก่อให้เกิดกระแสต่อต้านและวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอย่างกว้างขวาง ปัญหาพระนอกรีต นอกจากจะเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

Please reload

© 2014 by Thai Health Report

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 02-441-0201-4  ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333  

Facebook_Logo_(2019).png