ตะกั่วในลำห้วยคลิตี้

คดีตัวอย่างการเยียวยาชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

เป็นเวลาเกือบสี่สิบปีที่ชาวบ้านชุมชนคลิตี้ล่างต้องทุกข์ทรมานจากการสารตะกั่วที่ปนเปื้อนอยู่ในลาห้วยคลิตี้ซึ่งชาวบ้านใช้ดื่มกินและทาการเกษตร ทั้งอาการเจ็บป่วย สัตว์เลี้ยงตาย และการไม่มีน้ำดื่มน้ำใช้ จนถึงขั้นเสียชีวิต บทเรียนกรณีของชาวคลิตี้ล่างได้สะท้อนภาพปัญหาใหญ่ของระบบการปกป้องคุ้มครองดูแลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชนต่างๆ ของประเทศไทยการต่อสู้ของชุมชนคลิตี้ล่างร่วม 15 ปี จึงเป็นการต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความผิดของผู้ก่อมลพิษ และชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานรัฐต้องแสดงความรับผิดชอบ

Please reload