ตะกั่วในลำห้วยคลิตี้

คดีตัวอย่างการเยียวยาชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

เป็นเวลาเกือบสี่สิบปีที่ชาวบ้านชุมชนคลิตี้ล่างต้องทุกข์ทรมานจากการสารตะกั่วที่ปนเปื้อนอยู่ในลาห้วยคลิตี้ซึ่งชาวบ้านใช้ดื่มกินและทาการเกษตร ทั้งอาการเจ็บป่วย สัตว์เลี้ยงตาย และการไม่มีน้ำดื่มน้ำใช้ จนถึงขั้นเสียชีวิต บทเรียนกรณีของชาวคลิตี้ล่างได้สะท้อนภาพปัญหาใหญ่ของระบบการปกป้องคุ้มครองดูแลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชนต่างๆ ของประเทศไทยการต่อสู้ของชุมชนคลิตี้ล่างร่วม 15 ปี จึงเป็นการต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความผิดของผู้ก่อมลพิษ และชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานรัฐต้องแสดงความรับผิดชอบ

Please reload

© 2014 by Thai Health Report

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 02-441-0201-4  ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333  

Facebook_Logo_(2019).png