จากเขื่อนแม่วงก์สู่โครงการน้ำ 3.5แสนล้าน

จากมหาอุทกภัยปี 2554 สู่โครงการบริหารจัดการน้ำมูลค่า 3.5 แสนล้าน ถึงการเดินคัดค้านการสร้างเขื่อนแม่วงก์... ทั้ง 3 เหตุการณ์ที่มีความเชื่อมโยงและสร้างประวัติศาสตร์สูงสุดในเชิงตัวเลขด้านมูลค่าความเสียหายงบประมาณโครงการ และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนน่าติดตามว่า ความเคลื่อนไหวของภาคประชาชนในเหตุการณ์ข้างต้นที่ถือเป็นเหตุการณ์ “ประวัติศาสตร์”จะเป็นการ “จุดกระแสคิด” ที่นาไปสู่ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ยิ่งใหญ่ หรือเป็นเพียง “ปรากฏการณ์” ที่มาเร็วไปเร็ว แบบ “ไฟไหม้ฟาง”

Please reload