จากเขื่อนแม่วงก์สู่โครงการน้ำ 3.5แสนล้าน

จากมหาอุทกภัยปี 2554 สู่โครงการบริหารจัดการน้ำมูลค่า 3.5 แสนล้าน ถึงการเดินคัดค้านการสร้างเขื่อนแม่วงก์... ทั้ง 3 เหตุการณ์ที่มีความเชื่อมโยงและสร้างประวัติศาสตร์สูงสุดในเชิงตัวเลขด้านมูลค่าความเสียหายงบประมาณโครงการ และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนน่าติดตามว่า ความเคลื่อนไหวของภาคประชาชนในเหตุการณ์ข้างต้นที่ถือเป็นเหตุการณ์ “ประวัติศาสตร์”จะเป็นการ “จุดกระแสคิด” ที่นาไปสู่ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ยิ่งใหญ่ หรือเป็นเพียง “ปรากฏการณ์” ที่มาเร็วไปเร็ว แบบ “ไฟไหม้ฟาง”

Please reload

© 2014 by Thai Health Report

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 02-441-0201-4  ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333  

Facebook_Logo_(2019).png