น้ำมันดิบรั่วลงทะเล

และแนวทางการจัดการสารพิษในไทย

ข่าวน้ำมันรั่วกลางทะเลที่จังหวัดระยอง เมื่อกลางปี 2556 เป็นข่าวที่มีผู้คนสนใจติดตามกันมากข่าวหนึ่ง เนื่องจากการรั่วไหลดังกล่าว ส่งผลให้อ่าวพร้าวของเกาะเสม็ดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญ ได้แปรเปลี่ยนจากหาดสีขาวเป็นสีดาในพริบตา แม้ว่าบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวขอโทษและแสดงความเสียใจต่อกรณีนำมันรั่ว รวมทั้งพยายามขจัดคราบน้ำมันจนหมดไป แต่ชุมชนท้องถิ่นก็ยัง ไม่มั่นใจถึงผลกระทบทางสิ่งแวดลอ้ มและสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตส่วนภาครัฐกลับให้ความสาคัญกับผลกระทบด้านการท่องเที่ยวมาก

Please reload

© 2014 by Thai Health Report

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 02-441-0201-4  ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333  

Facebook_Logo_(2019).png