น้ำมันดิบรั่วลงทะเล

และแนวทางการจัดการสารพิษในไทย

ข่าวน้ำมันรั่วกลางทะเลที่จังหวัดระยอง เมื่อกลางปี 2556 เป็นข่าวที่มีผู้คนสนใจติดตามกันมากข่าวหนึ่ง เนื่องจากการรั่วไหลดังกล่าว ส่งผลให้อ่าวพร้าวของเกาะเสม็ดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญ ได้แปรเปลี่ยนจากหาดสีขาวเป็นสีดาในพริบตา แม้ว่าบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวขอโทษและแสดงความเสียใจต่อกรณีนำมันรั่ว รวมทั้งพยายามขจัดคราบน้ำมันจนหมดไป แต่ชุมชนท้องถิ่นก็ยัง ไม่มั่นใจถึงผลกระทบทางสิ่งแวดลอ้ มและสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตส่วนภาครัฐกลับให้ความสาคัญกับผลกระทบด้านการท่องเที่ยวมาก

Please reload