นโยบายรบจำนำข้าว

แก้ปัญหาหรือสร้างปัญหา

แม้ว่าทุกรัฐบาลต่างมีนโยบายเพื่อช่วยเหลือชาวนาผู้เป็นกระดูกสันหลังของชาติ ในรูปแบบต่างๆ แต่ไม่มีครั้งไหนที่รัฐบาลจะแทรกแซงกลไกตลาดทั้งระบบ โดยรับจานาข้าวด้วยราคาที่สูงลิ่ว และใช้เงินมากมายมหาศาลเท่ากับโครงการรับจานาข้าวในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตรในช่วงแรกชาวนาต่างดีใจที่รัฐได้ออกมารับจานาข้าวในราคาตันละ 15,000 บาท แต่เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งที่เกิดขึ้นคือรัฐบาลประสบความล้มเหลวในการระบายข้าว ขาดสภาพคล่อง จนทาให้ไม่สามารถชำระเงินค่าจานาข้าวให้กับชาวนา จนชาวนาต้องออกมาทวงเงินค่าข้าว

Please reload