บทบาท กสทช. กับอนาคตกิจการวิทยุ

โทรทัศน์และโทรคมนาคมไทย

เมื่อคลื่นความถี่เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติ กสทช. จึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดนโยบายและกำกับทิศทางของสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และโทรคมนาคมในสังคมไทย ที่จะผูกพันชีวิตประจำวันของคนไทยกว่า 65 ล้านคน ในช่วงสองปีที่ผ่านมา กสทช.กลายเป็นข่าวด้วยประเด็นต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องดีแทคสัญญาณล่ม กรณีรายการไทยแลนด์ก็อตทาเลนท์ สัมปทานดาวเทียม วิทยุชุมชน การถ่ายทอดฟุตบอลยูโรหรือกรณีจอดำ การประมูล 3G การเซนต์เซอร์ตัวเองของละครเหนือเมฆ รวมทั้งเรื่องภายในองค์กร เช่น การขึ้นเงินเดือน กสทช. เหล่านี้ล้วนเป็นกระจกสะท้อนสังคมไทยในโลกยุคดิจิตอลได้ดียิ่ง

Please reload