วิวาทะแห่งปีว่าด้วยการรับจำนำข้าว

ของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

คนไทยผลิตข้าวมานานหลายศตวรรษ แต่เริ่มผลิตและค้าขายข้าวเชิงพาณิชย์จริงจัง ราวปี พ.ศ. 2398 เมื่อมีสนธิสัญญาเบาริง แต่ประสบการณ์การค้าขายข้าวทั้งตลาดภายในและตลาดโลกกว่า 150 ปีที่ผ่านมานั้น ดูจะไม่ช่วยให้ไทยมีระบบการค้าข้าวที่มีประสิทธิภาพพอที่จะทำให้ชาวนา-กระดูกสันหลังของชาติมีรายได้ที่ดีหรือเพียงพอต่อการดำรงชีพเลย รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยจึงต้องช่วยเหลือเข้าแทรกแซงการค้าขายข้าวด้วยวิธีการแตกต่างกันไป แต่ไม่มีครั้งไหนที่สังคมไทยจะถกเถียงกันเรื่องนโยบายแทรกแซงการค้าข้าวดุเดือดเท่าครั้งนี้

Please reload

© 2014 by Thai Health Report

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 02-441-0201-4  ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333  

Facebook_Logo_(2019).png