ได้เวลาลงหลักปักฐาน

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย

เป็นเวลา 90 ปีมาแล้ว ที่ “แพทย์แผนไทย” ถูกห้ามใม่ให้รักษาโรค ถึงกับเคยมีกฎหมายกำหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืน ในปี 2555 นี้ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยแห่งแรกของประเทศไทย จะแจ้งเกิดที่จังหวัดสกลนคร ตามมาด้วยโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยนำร่องอีก 9 แห่ง 9 จังหวัด เพื่อมุ่งพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลต้นแบบที่มีมาตรฐาน ทั้งการบริการและการศีกษาวิจัย และฝึกอบรมบุคลากร เป็นการสานฝันเพื่อพัฒนาต่อยอดฟื้นฟูภูมิปัญญาตั้งเดิม เป็นทางเลือกให้ประชาชน และทางรอดของประเทศชาติ 

Please reload

© 2014 by Thai Health Report

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 02-441-0201-4  ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333  

Facebook_Logo_(2019).png