ได้เวลาลงหลักปักฐาน

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย

เป็นเวลา 90 ปีมาแล้ว ที่ “แพทย์แผนไทย” ถูกห้ามใม่ให้รักษาโรค ถึงกับเคยมีกฎหมายกำหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืน ในปี 2555 นี้ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยแห่งแรกของประเทศไทย จะแจ้งเกิดที่จังหวัดสกลนคร ตามมาด้วยโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยนำร่องอีก 9 แห่ง 9 จังหวัด เพื่อมุ่งพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลต้นแบบที่มีมาตรฐาน ทั้งการบริการและการศีกษาวิจัย และฝึกอบรมบุคลากร เป็นการสานฝันเพื่อพัฒนาต่อยอดฟื้นฟูภูมิปัญญาตั้งเดิม เป็นทางเลือกให้ประชาชน และทางรอดของประเทศชาติ 

Please reload