มหาอุทกภัยในรอบ 100 ปี

สัญญาณเตือนให้ปรับตัว

น้ำท่วมใหญ่นับปี 2554 นับเป็นอุทกภัยครั้งร้ายแรงที่สุด ในแง่ของปริมาณน้ำและจำนวนประชาชาติเสียหายยับเยิน ธนาคารโลกประเมินความเสียหายจากน้ำท่วมสูงถึง 1.4 ล้านล้านบาท แต่มาตรการในการแก้ปัญหาและเยียวยาของรัฐไทยยังอยู่ในระดับอนุบาล ชี้ให้เห็นความไม่พร้อมของสังคมไทยทุกระดับในการรับมือภัยพิบัติ เตือนให้สังคมไทยต้องเร่งปรับตัวสู้กับภัยพิบัตขนาดใหญ่อย่างเป็นระบบ

Please reload

© 2014 by Thai Health Report

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 02-441-0201-4  ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333  

Facebook_Logo_(2019).png