กฎหมายคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์

ช่วยลดจำนวนการทำแท้ง

และจำนวนนักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน

“อนามัยการเจริญพันธุ์” คงจะยังเป็นคำที่สังคมไทยไม่คุ้นเคย หากไม่เกิดการจุดกระแสความสนใจโดยสื่อมวลชน เมื่อกลางปี พ.ศ.2553 ที่ผ่านมา เมื่อหนังสือพิมพ์หลายฉบับพร้อมใจกันเปิดประเด็นว่ากระทรวงสาธารณสุขต้องการผลักดันร่างกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิการศึกษาของนักเรียนที่ตั้งครรภ์ ผลันเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสังคมว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกจุดแล้วหรือไม่ 

Please reload