แล้งจัดแล้วกลับน้ำท่วมหนัก

ความผิดปกติทต้องรับมือให้เท่าทัน

ปรากฎการณ์ภัยแล้งที่ลากยากเกินกว่าครี่งปีแรก ตามมาด้วยน้ำท่วมใหญ่ ตอนปลายปีครอบคลุมพื้นที่มากกว่าครึ่งประเทศ รวม 51 จังหวัด ไม่ใช่เรื่องปกติ โดยเฉพาะเมื่อมี “ความแปรปรวนของสภาพอากาศ” ที่เป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกเข้ามาเกี่ยวข้อง การแก้ไขและการรับมือ “สภาพปัญหาน้ำท่วมที่เปลี่ยนไป” จะทำกันเหมือนเดิมไม่ได้อีกแล้ว เพราะต้อง “เท่าทัน” และต้องปรับเปลี่ยน “หลักคิด-มุมมอง-วิธีการ” กันขนานใหญ่

Please reload

© 2014 by Thai Health Report

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 02-441-0201-4  ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333  

Facebook_Logo_(2019).png