แล้งจัดแล้วกลับน้ำท่วมหนัก

ความผิดปกติทต้องรับมือให้เท่าทัน

ปรากฎการณ์ภัยแล้งที่ลากยากเกินกว่าครี่งปีแรก ตามมาด้วยน้ำท่วมใหญ่ ตอนปลายปีครอบคลุมพื้นที่มากกว่าครึ่งประเทศ รวม 51 จังหวัด ไม่ใช่เรื่องปกติ โดยเฉพาะเมื่อมี “ความแปรปรวนของสภาพอากาศ” ที่เป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกเข้ามาเกี่ยวข้อง การแก้ไขและการรับมือ “สภาพปัญหาน้ำท่วมที่เปลี่ยนไป” จะทำกันเหมือนเดิมไม่ได้อีกแล้ว เพราะต้อง “เท่าทัน” และต้องปรับเปลี่ยน “หลักคิด-มุมมอง-วิธีการ” กันขนานใหญ่

Please reload