กฎควบคุม “สเต็มเซลล์” :

ระหว่างจริยธรรมและความก้าวหน้า

ในระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมา วงการสุขภาพมีการโฆษณาชวนเชื่อเรื่องการรักษาและขายผลิตภัณฑ์ สเต็มเซลล์กันอย่างคึกคักและครึกโครม ราวกับเป็นสินค้าเสริมซ่อมสุขภาพทั่วไป ข้อความที่โฆษณาขาดทั้งพื้นฐานทางวิชาการและมาตรฐานความปลอดภัย และมีจำนวนมากที่เข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภค จนสมาคมแพทย์ในสหรัฐอเมริกาชี้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีหลอกลวงบริการและรักษาสเต็มเซลล์อย่างขาดจริยธรรม และโฆษณาเกินจริง

Please reload

© 2014 by Thai Health Report

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 02-441-0201-4  ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333  

Facebook_Logo_(2019).png