(ใคร) ไทยเข้มแข็ง

แห่งกระทรวงสาธารณสุข

เม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจจากโครงการไทยเข้มแข็งที่รัฐบาลจัดสรรให้กระทรวงสาธารณสุข 11,515 ล้านบาท ในปี 2553 เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลระดับจังหวัดและอำเภอ จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ และปรับปรุงสถานีอนามัย เป็นโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบล กลายเป็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอย เมื่อชมรมแพทย์ชนบทร้องเรียนว่า .....ทุจริต 

DOWNLOAD
Please reload