(ใคร) ไทยเข้มแข็ง

แห่งกระทรวงสาธารณสุข

เม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจจากโครงการไทยเข้มแข็งที่รัฐบาลจัดสรรให้กระทรวงสาธารณสุข 11,515 ล้านบาท ในปี 2553 เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลระดับจังหวัดและอำเภอ จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ และปรับปรุงสถานีอนามัย เป็นโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบล กลายเป็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอย เมื่อชมรมแพทย์ชนบทร้องเรียนว่า .....ทุจริต 

Please reload

© 2014 by Thai Health Report

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 02-441-0201-4  ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333  

Facebook_Logo_(2019).png