ธรรมาภิบาลระบบยามีปัญหา

ยาไทยถึงแพงทะลุฟ้า

ตัวเลขค่าใช้จ่ายยาของคนไทยที่สูงร่วมปีละ 2 แสนล้านบาท สะท้อนให้เห็นสารพัดปัญหาที่หมักหมมเรื้อรังอยู่ใน “ระบบยา”  ของประเทศ ตั้งแต่ยาที่มีสิทธิบัตรผูกขาดราคาแพง คนไทยจำนวนหนึ่งใช้ยาฟุ่มเฟือยเกินจำเป็น ขณะที่อีกจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงยาคุณภาพได้ จนถึงไม่มียากินหรือใช้เมื่อป่วย มีการส่งเสริมการขายที่ขาดจริยธรรม ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทยากับแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ความอ่อนแอ ล้มเหลวของการควบคุม ดูแล ตรวจสอบในทุกระดับ และอื่นๆ อีกมากมาย ที่ชี้ว่าสังคมไทยยังมีปัญหาธรรมภิบาลเรื่องยาอีกมาก 

Please reload

© 2014 by Thai Health Report

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 02-441-0201-4  ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333  

Facebook_Logo_(2019).png