“แม่วัยรุ่น” ปรากฎการณ์ใหญ่

ที่การป้องกันและแก้ไขยังทำในระดับเล็กเกินไป

ตลอดทั้งปี 2552 หลายฝ่ายนำเสนอข้อมูลและสถิติเพื่อส่งสัญญาณเตือนสังคมถึงประเด็น “แม่วัยรุ่น” ในฐานะระเบิดเวลาลูกใหม่ของสังคมไทย รัฐบาลสนองตอบปัญญาอย่างรวดเร็ว แต่น่าเสียดายที่กลับกำหนดปฏิบัติการในพื้นที่ขนาดเล็ก จนไม่สามารถที่จะก่อผลกระทบที่ดีต่อสภาพปัญหาในภาพรวม 

DOWNLOAD
Please reload