ประเทศไทยกับไข้หวัด 2009

แม้มีประสบการณ์รับมือการแพร่ระบาดของโรคชาร์ส และไข้หวัดนกอย่างยอดเยี่ยม แต่เมื่อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 แพร่ระบาดเข้าสู่ประเทศไทย และมีผู้ป่วย-ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกไปทั่ว.... การฉีด “วัคซีน” เพื่อป้องกันจึงเป็นมาตรการรองรับการกลับมาระบาดระลอกใหม่

DOWNLOAD
Please reload