ประเทศไทยกับไข้หวัด 2009

แม้มีประสบการณ์รับมือการแพร่ระบาดของโรคชาร์ส และไข้หวัดนกอย่างยอดเยี่ยม แต่เมื่อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 แพร่ระบาดเข้าสู่ประเทศไทย และมีผู้ป่วย-ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกไปทั่ว.... การฉีด “วัคซีน” เพื่อป้องกันจึงเป็นมาตรการรองรับการกลับมาระบาดระลอกใหม่

Please reload

© 2014 by Thai Health Report

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 02-441-0201-4  ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333  

Facebook_Logo_(2019).png