มาบตาพุด

ปัญหาร้อนทางเศรษฐกิจ ปัญหามลพิษของชาวบ้าน

เมื่อทนทุกข์จากมลพิษต่อไปไม่ไหว การฟ้องร้องต่อศาลปกครองของชาวบ้านมาบตาพุดก็เกิดขึ้น จนศาลสั่งระงับ 76 โครงการ และกลายเป็นปัญหาร้อนทั้งเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ จนเป็นที่มาของกลไก (ชั่วคราว) เพื่อสางปัญหาในลักษณะขององค์กรอิสระ

Please reload

© 2014 by Thai Health Report

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 02-441-0201-4  ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333  

Facebook_Logo_(2019).png