ภัยเอดส์คุกคามวัยรุ่นไทย

เพราะเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัย

การรักษาโรคเอดส์ด้วยยาต้านไวรัส ทำให้ผู้ป่วยมีชีวิตยืนยาวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กระทั่งตัวเลขของผู้เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงกว่าในอดีตอย่างมาก ทว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งในขณะนี้ก็คือ วัยร่นุไทยเป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีสูงกว่าอายุอื่นๆ และผู้ป่วยเอดส์รายใหม่ซึ่งเป็นวัยรุ่นก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ปัญหาเอดส์ระบาดในหมู่วัยรุ่นเป็นเรื่องที่สังคมไทยต้องจับตาอย่างใกล้ชิดและลงมือแก้ปัญหาโดยด่วนก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป

Please reload

© 2014 by Thai Health Report

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 02-441-0201-4  ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333  

Facebook_Logo_(2019).png