นมปลอมปนเมลามีน...

จากความตื่นตัวทั่วโลกถึงการรับมือของไทย

การตรวจพบสารเมลามีนปลอมปนในนม ซึ่งมีต้นทางการผลิตอยู่ที่ประเทศจีน ไม่เพียงตอบข้อสงสัยถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดทารกจีนจำนวนมากล้มป่วยด้วยโรคนิ่วในไต แต่ยังสร้างความหวั่นวิตกวงกว้างให้แก่ผู้บริโภคในอีกหลายประเทศที่มีการนำเข้านมหรืออาหารที่มีส่วนประกอบของนมจากประเทศจีน ซึ่งเป็นเรื่องอื้อฉาวที่สั่นสะเทือนวงการอุตสาหกรรมอาหารโลกครั้งรุนแรงที่สุด

Please reload

© 2014 by Thai Health Report

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 02-441-0201-4  ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333  

Facebook_Logo_(2019).png