นมปลอมปนเมลามีน...

จากความตื่นตัวทั่วโลกถึงการรับมือของไทย

การตรวจพบสารเมลามีนปลอมปนในนม ซึ่งมีต้นทางการผลิตอยู่ที่ประเทศจีน ไม่เพียงตอบข้อสงสัยถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดทารกจีนจำนวนมากล้มป่วยด้วยโรคนิ่วในไต แต่ยังสร้างความหวั่นวิตกวงกว้างให้แก่ผู้บริโภคในอีกหลายประเทศที่มีการนำเข้านมหรืออาหารที่มีส่วนประกอบของนมจากประเทศจีน ซึ่งเป็นเรื่องอื้อฉาวที่สั่นสะเทือนวงการอุตสาหกรรมอาหารโลกครั้งรุนแรงที่สุด

Please reload