ภัยทางเพศในสถานศึกษา

ถึงเวลาต้องแก้ไขอย่างเป็นระบบ

การละเมิดทางเพศเป็นความรุนแรงรูปแบบหนึ่ง มักเป็นภัยใกล้ตัวที่อาจเกิดขึ้นได้กับทุกผู้คน และเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ แต่ข่าวการระเมิดทางเพศที่เกิดในรอบปี 2551 ดังอื้อฉาวอย่างยิ่ง เพราะเกิดขึ้นในสถาบันการศึกษา ที่มีหน้าที่บ่มเพาะและถ่ายทอดความรู้ ความเชื่อ ซึ่งสังคมไว้วางใจว่าควรเป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัยสูง และปกป้องลูกหลานของประชาชนได้ 

Please reload

© 2014 by Thai Health Report

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 02-441-0201-4  ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333  

Facebook_Logo_(2019).png