ภัยทางเพศในสถานศึกษา

ถึงเวลาต้องแก้ไขอย่างเป็นระบบ

การละเมิดทางเพศเป็นความรุนแรงรูปแบบหนึ่ง มักเป็นภัยใกล้ตัวที่อาจเกิดขึ้นได้กับทุกผู้คน และเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ แต่ข่าวการระเมิดทางเพศที่เกิดในรอบปี 2551 ดังอื้อฉาวอย่างยิ่ง เพราะเกิดขึ้นในสถาบันการศึกษา ที่มีหน้าที่บ่มเพาะและถ่ายทอดความรู้ ความเชื่อ ซึ่งสังคมไว้วางใจว่าควรเป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัยสูง และปกป้องลูกหลานของประชาชนได้ 

Please reload