ยาเสพติดกลับมาเบ่งบาน

เพราะการเมืองอ่อนแอ

ยาเสพติดกลับมาระบาดหนักอีกครั้งในปี 2551 จำนวนคดีเกี่ยวกับยาเสพติดที่ตำรวจจับได้ในปี 2551 ทยานสูงขึ้นถึง 203,728 คดี ที่น่าตกใจคืออายุของผู้ใช้ยาเสพติดลดลงเรื่อยๆ ดังผลของการสำรวจสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศไทย ในกลุ่มประชากรระดับครัวเรือนทั่วประเทศ จำนวน 40,000 คน ช่วงปี 2550 – ต้นปี 2551 พบว่ายาบ้าเข้าถึงเด็กและเยาวชนทั่วประเทศง่ายที่สุด โดยพื้นที่กรุงเทพฯ มีความหลากกลายของการเสพยามากที่สุด

Please reload