สถานการณ์เด่น 10 เรื่องในปี 2546 เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างในปี 2547

1. สงครามยาเสพติด ชัยชนะที่มาพร้อมคำถาม

การลักลอบผลิตยาเสพติดในปี 2547 ลดลงกว่าเดิมค่อนข้างมาก  แต่บริเวณพื้นที่ชายแดนยังคงต้องสกัดกั้นการนำเข้ามากขึ้น  ขบวนการผลิตยาเสพติดกลับปรับเปลี่ยนเส้นทางลำเลียงยามาเป็นชายแดนทางภาคอีสาน กลางและใต้  และย้อนกลับไปทางภาคเหนืออีก ในขณะที่ยาเสพติดก็มีราคาแพงและหายากมากขึ้น  ในปี 2547 พบว่ามีการผลิตยาเสพติดรูปแบบใหม่ๆ เช่น เอ็กซ์ตาซี หรือ ยาอี  โคเคน คีตามีน และอีริมินไฟว์   

 

 

2.  ปี 2546 คนไทยขานรับนโยบายออกกำลังกายอย่างคึกคักทั่วประเทศ

ในปี 2547  สร้างกระแสให้ประชาชนออกกำลังกายประสบความสำเร็จอีกครั้ง ในงาน “รวมพลคนเหลือง-ฟ้า”  เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2547 ณ ลานออกกำลังกายประจำจังหวัดต่างๆ  มีประชาชนทั่วประเทศเต้นแอโรบิกมากถึง หลายล้านคน  รัฐบาลตั้งใจที่จะขยาย ”ชมรมสร้างสุขภาพ” ให้เพิ่มมากขึ้น  ซึ่งขณะนี้มีมากกว่า  41,316 ชมรมแล้ว

 

 

3. โครงการ 30 บาท แม้มีปัญหา แต่คือหลักประกันคุณภาพถ้วนหน้า

นโยบาย 30 รักษาทุกโรค แม้มีความสำเร็จมาระดับหนึ่ง แต่ในปี 2547 ยังคงพบปัญหาหลายประการที่ต้องดำเนินการแก้ไข   โดยเฉพาะในด้านความทั่วถึง จากข้อมูลเมื่อเดือนกันยายน 2547 พบว่าคนไทยอีก 3.2 ล้านคนยังไม่มีหลักประกันสุขภาพ คนเหล่านี้มักอยู่ในเขตเมืองและแม้ยังไม่มีบัตรแต่ก็มีสิทธิตามกฎหมาย ส่งผลให้สถานพยาบาลขาดงบประมาณที่ควรได้ไปถึงราว 4 พันล้านบาท ซึ่งเป็นสเหตุหนึ่งที่ทำให้โรงพยาบาลขนาดเล็ก และโรงพยาบาลขนาดใหญ่มีตัวเลขงบประมาณติดลบทั้งสองกลุ่ม อย่างไรก็ดีจากการสำรวจของสำนักสถิติแห่งชาติปี พ.ศ. 2546 และ 2547 พบว่า โครงการนี้มีส่วนช่วยลดความยากจนที่เกิดจากความเจ็บป่วยลงไปได้มาก