ทำอย่างไร อาหารไทย

จึงจะปลอดภัยครบวงจร?

ในแต่ละปี ตัวเลขจำนวนคนไทยป่วยท้องร่วงเฉพาะเท่าที่มีรายงานตกประมาณหนึ่งล้านคน โดยมีสาเหตุหลักๆมาจากเชื้อโรคที่ปะปนอยู่ในอาหารและน้ำที่บริโภค และตัวเลขคนป่วยจากการบริโภคอาหารที่มีสารอันตรายตกค้างมีอยู่ประมาณ 40,000 คน

 

เมื่อมาดูสถิติการเจ็บป่วยอื่นๆที่เกี่ยวโยงกับการบริโภคอาหาร นายแพทย์วัลลภ ไทยเหนือ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในการประชุมเรื่องนโยบายและยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหารเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2546 ว่า ช่วง10ปีมานี้พบสถิติคนไทยป่วยด้วยโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยสาเหตุของโรคร้อยละ30-40 เกิดจากการบริโภคอาหารและการดำเนินชีวิต

 

แต่ถ้ามาเจาะจงมองที่สุขภาพของกลุ่มเกษตรกร ผู้คือต้นทางสำคัญของการผลิตอาหารป้อนสังคมเป็นเวลายาวนาน10ปีติดต่อกันแล้ว(พ.ศ. 2535-2544)ที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ทำการสำรวจเพื่อค้นหาความชุกของโรคที่เกิดจากสารกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกร พบว่ามีผู้ได้รับพิษสารกำจัดศัตรูพืชเกินขีดความปลอดภัยคือถึงขั้นมีระดับเอนไซม์ผิดปกติ สูงประมาณร้อยละ 13-25

 

เรายังพบตัวเลขการนำเข้ายากำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยจากข้อมูลการรายงานของกระทรวงพาณิชย์โดยกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ตั้งแต่ปี2536-2544มีตัวเลขเพิ่มมากขึ้นทุกปีๆ โดยเฉพาะการใช้ยากำจัดศัตรูพืชซึ่งเพิ่มขึ้นสูงตลอดเวลา สารกำจัดศัตรูพืชที่ใช้กันมากที่สุดคือสารกำจัดวัชพืช ซึ่งใช้รวมทั่วประเทศปีละประมาณ 23,000 ตัน รองลงมาคือสารกำจัดแมลงประมาณ 15,000 ตัน และสารกำจัดเชื้อราประมาณ 6,000 ตัน

 

จึงไม่น่าแปลกใจที่การสำรวจในปี 2539 ของกองอาชีวะอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่าเกษตรกรที่สัมผัสสารกำจัดวัชพืชพาราควอทใน 6 จังหวัดทางภาคกลางของประเทศ จำนวน 545 ราย มีอาการเกี่ยวเนื่องจากการได้รับพาราควอทสูงถึงร้อยละ 58 และมีสมรรถภาพปอดผิดปกติร้อยละ 8  โดยอัตราผิดปกตินี้สัมพันธ์กับระยะเวลาที่ทำอาชีพเกษตรกร

 

โครงการความปลอดภัยด้านอาหาร

กระแสรับรู้ถึงภัยร้ายของสารเคมีในเมืองไทยขยายวงกว้างขึ้นขนานคู่ไปพร้อมๆกับกลไกลตลาดโลกที่บีบบังคับกำหนดให้แต่ละประเทศต้องหันมาใส่ใจต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมด้วยการผลิตสินค้าที่ปราศจากเชื้อโรคปนเปื้อนและสารเคมีอันตรายใดๆ ระยะหลังๆไม่กี่ปีมานี้ทำให้คนไทยเริ่มคุ้นตากับ “ตรารับรองคุณภาพ”

Please reload