ค่าใช้จ่ายการเรียนพิเศษของเด็กไทย

มีนาคม 2563

กัญญาพัชร สุทธิเกษม
คณะทำงานรายงานสุขภาพคนไทย 

แม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายเรียนฟรี 15 ปี สำหรับโรงเรียนรัฐบาล โดยจ่ายเป็นค่าแบบเรียน เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แต่ผู้ปกครองยังต้องมีรายจ่ายอื่นๆเพิ่มเติมอีกหลายอย่าง เช่น ค่าบำรุงการศึกษาที่โรงเรียนเรียกเก็บ รวมไปถึงค่าเรียนพิเศษต่างๆ เนื่องจากความไม่มั่นใจคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน และการที่โรงเรียนกระตุ้นให้เด็กเรียนเพื่อหารายได้ หรือมีเป้าหมายเพื่อสอบเข้า การวัดมาตรฐานด้วย คะแนนสอบ ในทุกระดับชั้น ทำให้พ่อแม่ยอมจ่าย เพราะกังวลว่าลูกหลานจะสอบได้คะแนนน้อย สอบเข้าโรงเรียนหรือสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ สาเหตุหนึ่งเป็นเพราะการสอบวัดผลในโรงเรียนมักจะยากกว่าเนื้อหาที่เรียนมาเสมอ

โดยภาพรวมพบว่า สัดส่วนของค่าใช้จ่ายการเรียนพิเศษสูงถึงร้อยละ 75.41 ในขณะที่ค่าเทอมคิดเป็นร้อยละ 24.59 เท่านั้น ในระดับอนุบาล นิยมเรียนเพื่อพัฒนาทักษะ เรียนเป็นวิชา นอกจากนี้ก็มีเรียนติวเพื่อสอบเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รวมแล้วจะมีค่าใช้จ่ายการเรียนพิเศษภาคการศึกษาละประมาณ 4,000-6,000 บาท ถ้ารวม 3 เทอม ต้องจ่ายประมาณ 12,000 – 18,000 บาท ในระดับประถมศึกษา จะมีค่าใช้จ่ายเรียนพิเศษช่วงเย็น หรือจ้างครูมาสอนพิเศษที่บ้านในบางรายวิชา หรือให้ไปเรียนที่สถาบันกวดวิชาซึ่งก็จะต้องจ่ายเพิ่มขึ้น โดยภาพรวมจะมีรายจ่ายสัปดาห์ละ 1,000 บาท หรือเดือนละประมาณ 4,000 บาท หากรวมค่าเรียนพิเศษอื่นๆ ที่ไม่ใช่วิชาการ เช่น ดนตรีเดือนละ 1,000-2,000 บาท หรือกีฬาเช่น ว่ายน้ำ บัลเล่ต์ คอร์สละ 3,000-4,000 บาท หรือเรียนศิลปะคอร์สละ 2,000-3,000 บาท รวมถึงค่าเครื่องดนตรี ค่าชุด ค่ารองเท้า และอุปกรณ์ต่างๆ ส่วนนักเรียนระดับมัธยมปลาย มีถึง 60% ที่ต้องเรียนพิเศษ โดยแต่ละคนมีค่าใช้จ่ายจากการเรียนพิเศษตลอดช่วงชั้น เฉลี่ยคนละ 19,748 บาท รายจ่ายตลอดการเรียนชั้น ม.4-6 ซึ่งเป็นการลงทุนเพื่อศึกษาต่ออุดมศึกษา เฉลี่ยคนละ 61,199 บาท คิดเป็น 6% ของได้ในครัวเรือน ประกอบด้วย รายจ่ายในโรงเรียน  17,823 บาท รายจ่ายในการเรียนพิเศษ 22,592 บาท รายจ่ายในการสมัครสอบ 20,040 บาท (2)

แม้จะมีผลการศึกษาที่พบว่า ค่าใช้จ่ายในหลักสูตรพิเศษต่างๆในโรงเรียน และการเรียนพิเศษนอกโรงเรียนมีผลกระทบต่อระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โดยในเชิงปริมาณผลลัพธ์ของการเรียนพิเศษ ช่วยเพิ่มระดับคะแนนได้ แต่มีความกังวลจากหลายฝ่ายว่า เด็กไม่ได้เรียนรู้วิธีคิด หรือทักษะชีวิตด้านอื่นๆ เพราะมุ่งที่จะแข่งขันเพียงอย่างเดียว อีกทั้งยังทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น เพราะเด็กยากจนไม่มีโอกาสที่จะเรียนพิเศษ ขณะที่โรงเรียนไม่ได้พัฒนาคุณภาพครูและการเรียนการสอน เพราะคิดว่าเด็กเรียนพิเศษเองได้ หากเป็นเช่นนี้ คุณภาพการศึกษาของเด็กไทยอยู่ที่ไหน และแหล่งเรียนรู้ใดจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีทางการศึกษาโดยที่ไม่เป็นการผลักภาระให้ประชาชน  

 

โครงการจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย ชวนผู้อ่านติดตาม เรื่องพิเศษประจำฉบับ 2563 “สองทศวรรษการปฏิรูปการศึกษาไทย: ความล้มเหลวและความสำเร็จ” พบกับเรื่องราวการศึกษาไทยที่จะทำให้ท่านเห็นจุดอ่อนและเรื่องดีๆในระบบการศึกษาไทยผ่านทางเว็บไซต์ เร็วๆนี้ 

(1) เมื่อคุณภาพการศึกษาใช้ “คะแนนชี้วัด” ผู้ปกครองทุ่มปีละกว่าหมื่นล้านให้เด็กกวดวิชาเพื่อ “ติ๊กถูก” (เข้าถึงเมื่อ 3 มีนาคม 2563 ). เข้าถึงจากhttps://thaipublica.org/2013/09/quality-of-thai-education/

 

(2) เปิดผลสำรวจ“ต้นทุนชีวิตเยาวชนต่อการสอบเข้าอุดมศึกษาไทย” (เข้าถึงเมื่อ 3 มีนาคม 2563 ). เข้าถึงจาก

https://www.kroobannok.com/78719 

บุหรี่ไฟฟ้า: มหันตภัยยุค 4.0

มีนาคม 2563

ค่าใช้จ่ายการเรียนพิเศษของเด็กไทย

มีนาคม 2563

ปัญหาหนักใจ...วัยรุ่น

มีนาคม 2563