วัยรุ่นกับพฤติกรรมทางเพศ

กุมภาพันธ์ 2563

กัญญา อภิพรชัยสกุล

คณะทำงานรายงานสุขภาพคนไทย 

รายงานสุขภาพคนไทย 2563 ซึ่งจะออกในเดือนเมษายนนี้ ใน 1 หมวดตัวชี้วัดเกี่ยวกับวัยรุ่นจะนำเสนอเกี่ยวกับด้านพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น ซึ่งมีข้อมูลน่าสนใจ คือ อัตราคลอดมีชีพในวัยรุ่นมีแนวโน้มลดลง แต่กลับพบว่า โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กลับพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก  อาจเป็นไปได้ว่าวัยรุ่นยังไม่สามารถเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยได้

การให้ความสำคัญเรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มวัยรุ่นเยาวชนเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ เพราะนอกจากจะป้องกันในเรื่องของโรคติดต่อแล้วยังป้องกันในเรื่องของการตั้งครรภ์อีกด้วย...

 

สามารถติดตามข้อมูลที่น่าสนใจได้ในรายงานสุขภาพคนไทยฉบับเต็ม ปี 2563 อีกไม่นานเกินรอ

มารู้จัก สามสารเคมีทางการเกษตรที่ถูกแบน

กุมภาพันธ์ 2563

การโจมตีวิถีชีวิตมนุษย์ของไวรัสโคโรน่า

กุมภาพันธ์ 2563

วัยรุ่นกับพฤติกรรมทางเพศ

กุมภาพันธ์ 2563