มารู้จัก สามสารเคมีทางการเกษตรที่ถูกแบน

กุมภาพันธ์ 2563

กาญจนา เทียนลาย

คณะทำงานรายงานสุขภาพคนไทย 

มีข่าวครึกโครม เรื่องคณะกรรมการวัตถุอันตราย มีมติห้ามใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 3 ชนิด คือ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต โดยให้ยกเลิกการจำหน่ายและยกเลิกการใช้สารเคมีดังกล่าวในประเทศตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 62 เป็นต้นไป แต่ต่อมากลับกลายเป็นว่า มติถูกพลิก เป็นเลื่อนกำหนดห้ามใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 2 ชนิด คือพาราควอตและคลอร์ไพริฟอสไปอีก 6 เดือน เป็นวันที่ 1 มิ.ย. 2563 ส่วนไกลโฟเซตเปลี่ยนจากการห้ามใช้เป็นเพียงการจำกัดการใช้ 3 สารเคมีทางการเกษตร เหล่านี้คืออะไรกันบ้าง ลองมาดูกัน!

 

  • พาราควอต รู้จักในชื่อการค้าว่า “กรัมม็อกโซน” เป็นสารเคมีกำจัดวัชพืชชนิดเผาไหม้ ทำลายส่วนที่เป็นสีเขียว ออกฤทธิ์เร็ว จึงได้รับความนิยมใช้อย่างแพร่หลาย ปรากฎข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์จำนวนมากถึงผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม อาทิ เป็นสารที่มีพิษเฉียบพลันต่อมนุษย์สูง ไม่มียาถอนพิษ เป็นสาเหตุหนึ่งของการก่อโรคพาร์กินสัน และส่งผลกระทบต่อระบบ พบการตกค้างในสิ่งแวดล้อม พืชอาหาร ผักผลไม้ และสัตว์ที่เป็นอาหาร รวมทั้งพบการตกค้างในมนุษย์ สามารถส่งผ่านจากมารดาสู่ตัวอ่อนในครรภ์ 
     

  • คลอร์ไพริฟอส รู้จักกันในชื่อการค้า “ลอร์สแบน” เป็นสารเคมีกำจัดแมลง นิยมใช้ในผักผลไม้ มีงานวิจัยจำนวนมากที่ชี้ให้เห็นผลกระทบจากการรับสัมผัสคลอร์ไพริฟอส อาทิ ผลกระทบต่อสมอง ความจำ IQ การควบคุมกล้ามเนื้อ รบกวนการทำงานของระบบต่อมไร้ท่อ กระตุ้นการเจริญของเซลล์มะเร็งลำไส้ อีกทั้งพบการตกค้างในผักผลไม้ น้ำนมแม่ และซีรั่มในสายสะดือของทารก
     

  • ไกลโฟเซต รู้จักกันในชื่อการค้าว่า “ราวด์อั้พ” เป็นสารเคมีกำจัดวัชพืชชนิดดูดซึม ทำลายพืชถึงราก เป็นสารกำจัดวัชพืชที่นิยมใช้มากที่สุดในประเทศไทย เดิมเชื่อกันว่าเป็นสารที่มีความปลอดภัยสูงจากคำโฆษณาของบริษัทที่อ้างว่าปลอดภัยยิ่งกว่าเกลือแกง มีงานวิจัยจำนวนมากที่ชี้ให้เห็นผลกระทบจากสารพิษชนิดนี้ อาทิ เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์  เพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด ถ่ายทอดจากมารดาสู่ทารกในครรภ์ และทำให้เกิดความเสียหายต่อเซลล์รก 

 

สามารถติดตามข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติมได้ในเล่มรายงานสุขภาพคนไทย ฉบับปี 2563 อีกไม่นานเกินรอ...

มารู้จัก สามสารเคมีทางการเกษตรที่ถูกแบน

กุมภาพันธ์ 2563

การโจมตีวิถีชีวิตมนุษย์ของไวรัสโคโรน่า

กุมภาพันธ์ 2563

วัยรุ่นกับพฤติกรรมทางเพศ

กุมภาพันธ์ 2563