พฤติกรรมการบริโภคของคนไทยยุคดิจิทัล

เมษายน 2563

มนสิการ กาญจนะจิตรา

คณะทำงานรายงานสุขภาพคนไทย 

ทุกวันนี้ เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเรามากขึ้นในทุก ๆ ด้าน ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมทางสุขภาพได้ในคนทุกกลุ่มทุกวัย

 

วัยรุ่นและเยาวชน เป็นกลุ่มที่มีความคุ้นเคยในเทคโนโลยีเป็นอย่างดี และเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการดำเนินชีวิต จึงเป็นที่น่าสนใจว่า เทคโนโลยีจะส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพในด้านต่าง ๆ อย่างไรบ้าง

 

ในระยะเพียงไม่กี่ปีมานี้ เราได้เห็นบทบาทของเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของคนไทย นั่นคือ แอปพลิเคชันสั่งซื้ออาหารออนไลน์ ปัจจุบันประเทศไทยมีแอปพลิเคชันหลายแพลตฟอร์มให้เลือกใช้ แต่ละเจ้ามีจำนวนร้านอาหารที่เข้าร่วมและค่าบริการส่งที่แตกต่างกันไป งานวิจัยจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยในปี 2562 เผยว่า ธุรกิจแอปพลิเคชันสั่งซื้ออาหารออนไลน์มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยในช่วงปี 2557-2561 อยู่ที่ร้อยละ 11 ต่อปี และคาดการณ์มูลค่าตลาดปี 2562 ราว 3.3 – 3.5 หมื่นล้านบาท แอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์นี้ ตอบโจทย์ผู้บริโภค โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเมือง ที่ไม่ต้องการเดินทางฝ่ารถติด ฝนตก แดดร้อน รอคิวนาน หรือหาที่จอดรถยาก เพื่อได้รับประทานอาหารที่ตนเองต้องการ

 

ในช่วงแรกเริ่ม ลักษณะการสั่งอาหารเป็นการรับประทานกับเพื่อนหรือครอบครัว คือจะใช้บริการเพื่อสั่งอาหารหรือเครื่องดื่มมารับประทานร่วมกัน แต่ในช่วงระยะเวลาอันสั้น การสั่งอาหารออนไลน์เป็นที่นิยมในวงกว้าง จึงทำให้คนมีความคุ้นเคยกับการสั่งอาหารออนไลน์ และเริ่มสั่งอาหารเพื่อรับประทานคนเดียวมากขึ้น

สำหรับปี 2563 ธุรกิจนี้เป็นที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง ด้วยสถานการณ์โรคระบาดที่ทำให้คนหันมาใช้บริการเหล่านี้มากขึ้นอย่างทวีคูณ จนอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของคนไทยในระยะยาวต่อไป

 

ติดตามข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคของวัยรุ่นและเยาวชนไทยที่น่าสนใจเพิ่มเติมได้จาก ตัวชี้วัดสุขภาพคนไทย ในเรื่อง “วัยรุ่นและเยาวชนไทย” ในรายงานสุขภาพคนไทย 2563 ค่ะ

คนไทย 16 ล้านคนเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ

เมษายน 2563

การศึกษาที่ไม่ต้องลงทุนสูง

แต่ได้คุณภาพระดับฮาร์วาร์ด

เมษายน 2563

พฤติกรรมการบริโภคของคนไทยยุคดิจิทัล

เมษายน 2563

TH_WEBARTICALE_APR20_15-01.png

บุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยจริงหรือ

เมษายน 2563

COVID เหมือนกัน แต่ COVID ไม่เหมือนกัน

ประสบการณ์ร่วม ที่หลากความหมาย
ในหลายเจเนอเรชัน

เมษายน 2563

TH_WEBARTICALE_APR20_14-04.png

ครอบครัวไทย...กับวัยรุ่นและเยาวชน

เมษายน 2563