ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม: ผลกระทบเชิงบวกและ
ทิศทางการพัฒนาหลังการระบาดของโควิด-19

 

กุมภาพันธ์ 2564

กัญญาพัชร สุทธิเกษม

คณะทำงานรายงานสุขภาพคนไทย 

รายงานสุขภาพคนไทย 2564 นำเสนอเรื่องพิเศษประจำฉบับในประเด็น “โควิด-19: มหันตภัยร้ายเขย่าโลก” หนึ่งในหัวข้อที่นำเสนอมีประเด็นเรื่องผลกระทบของโควิด-19 ต่อโครงสร้างสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ชวนทุกท่านติดตามดูว่า เมื่อโควิด-19 ระบาดในประเทศไทย ได้ส่งผลกระทบต่อระบบและโครงสร้างต่าง ๆ อย่างไรบ้าง


บทความสั้นฉบับนี้ จึงขอชวนท่านย้อนเวลากลับไปเมื่อปี 2563 เพื่อดูว่า สภาพแวดล้อมและธรรมชาติ ได้รับอิทธิพลจากการระบาดของโควิด-19 อย่างไร ภาพรวมของโลกในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 พบว่า มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงอย่างมาก เนื่องจากหยุดการคมนาคมขนส่งทั้ง รถยนต์ และเครื่องบิน ส่วนประเทศไทย เมื่อเดือนมีนาคมมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนลดลง 20 ล้านตัน (ร้อยละ 12.6) ซึ่งเกิดจากการหยุดกิจกรรมทั้งอุตสาหกรรม พลังงาน การเดินทางและขนส่ง รวมถึงการลดใช้พลังงานในครัวเรือน ในหลายๆพื้นที่ พบสัตว์น้ำและสัตว์ป่าหายาก ที่บ่งชี้ถึงความสงบของธรรมชาติและระบบนิเวศ เช่น พบโลมาปากขวดในทะเลอันดามันที่เกาะไม้ท่อน พบฉลามหูดำที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพีพี จังหวัดภูเก็ต พบเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่ที่ชายหาด  บนเกาะสมุย เป็นต้น ในขณะที่เมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กลดลง อย่างไรก็ตาม ผลกระทบเชิงบวกนี้ไม่สามารถคงอยู่ในระยะยาวได้ หากกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมกลับมาหลังการระบาดของโควิด-19 ดังนั้น ทิศทางการพัฒนาเพื่อให้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฟื้นกลับมาอย่างยั่งยืน จึงเป็นประเด็นชวนคิด

ปัจจุบันหลายฝ่ายมองว่า การกำหนดนโยบายเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังการระบาดของโควิด-19 จะต้องคำนึงถึงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งจะทำให้สามารถเตรียมความพร้อมรับมือจากผลกระทบของภาวะโลกร้อนที่กำลังรุนแรงขึ้นได้ รวมทั้งต้องมีนโยบายสาธารณะที่มุ่งการปฏิรูปพลังงานอย่างจริงจัง ส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการของเสียที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการส่งเสริมให้ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม ต้องทำควบคู่ไปอย่างต่อเนื่อง

ติดตามประเด็น ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในเรื่องพิเศษประจำฉบับ “โควิด-19: มหันตภัยร้ายเขย่าโลก” จากรายงานสุขภาพคนไทย 2564 เร็ว ๆ นี้


 

ภาพประกอบ www.freepik.com

2021-February-01.png

ม็อบการเมืองคนรุ่นใหม่ในช่วงปี 2563

กุมภาพันธ์ 2564

2021-February-00.png

โควิด-19: มหันตภัยร้ายเขย่าโลก

กุมภาพันธ์ 2564

ฝุ่นร้าย PM 2.5 ค่าเกินมาตรฐานใน
ทุกจังหวัดของไทย

Artboard 1.png

กุมภาพันธ์ 2564