situation.webp

“อีสปอร์ตไทย”
กีฬา หรือเกม

สิงหาคม 2563

กาญจนา เทียนลาย

คณะทำงานรายงานสุขภาพคนไทย 

โลกของเราทุกวันนี้ เทคโนโลยีก้าวหน้าไปไวมาก มีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย จนคนรุ่นหลังตามไม่ค่อยทัน ‘อีสปอร์ต’ (Esports หรือ Electronic Sports) ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เข้ามาในสังคมไทย ซึ่งก็เป็นประเด็นถกถียงกันว่าเป็น เกม หรือ กีฬา 


จะว่าไปแล้ว อีสปอร์ต เป็นการแข่งขันกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีกฏกติกาสากลเช่นเดียวกับกีฬา ในปัจจุบันมีทีมหรือสโมสรเหมือนกับกีฬาทั่วๆ ไป มีการเซ็นสัญญากับนักกีฬาด้วย 

 

อีสปอร์ตในประเทศไทยเริ่มขึ้นในปี 2550 และมีความตื่นตัวอีสปอร์ตเป็นอย่างมากในยุค RoV นั่นเอง รวมทั้งมีการก่อตั้งสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยอีกด้วย มีการบรรจุเป็นกีฬาในปี 2559 และส่งนักกีฬาไปแข่งขันในเอเชียนเกมส์เมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา 


ทั้งนี้ในปี 2562 ได้มีการสำรวจ “อาชีพในฝันของเด็กไทย” (อายุ 7-14 ปี จำนวน 2,684 คน) พบว่านักกีฬาอีสปอร์ตและนักแคสเกม ติดอันดับ 5 ซึ่งเป็นปีแรกที่ติดอาชีพในฝันของเด็กไทย 


อันดับ 1 หมอ
อันดับ 2 ครู 
อันดับ 3 นักกีฬา
อันดับ 4 ทหาร 
อันดับ 5 นักกีฬาอีสปอร์ตและนักแคสเกม


ในขณะที่สังคมไทยเอง ก็มีการคิดเห็นต่อประเด็นอีสปอร์ตแตกต่างกันออกไป มองว่าเป็นเกมที่เด็กๆ ติดกันงอมแงมทั่วบ้าน ทั่วเมืองจนไม่เป็นอันทำอะไร ในขณะที่อีกกลุ่มก็มองว่าเป็นกีฬาอิเลคทรอนิกส์ และสร้างรายได้อีกด้วย แถมยังจัดเป็นลีกการแข่งขันระดับนานาชาติอีกด้วย

ท่านสามารถอ่านบทความฉบับเต็มได้ในสถานการณ์เด่น เรื่อง “อีสปอร์ต: กีฬาหรือเกมกลธุรกิจข้ามชาติ?” ในรายงานสุขภาพคนไทยประจำปี 2563

ภาพประกอบ โดย freepik - www.freepik.com

August2020-situation-02.png

ครูทำร้ายเด็กในโรงเรียนกับการรับมือ
ของพ่อแม่

สิงหาคม 2563

August02-2020.png

ผลกระทบของโควิด-19 ต่อกลุ่มเปราะบาง

สิงหาคม 2563

August05-2020.png

สุขภาพของคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สิงหาคม 2563