นโยบายสู้โควิด-19 ในสหรัฐอเมริกาของ

โจ ไบเดน

 

เมษายน 2564

กัญญาพัชร สุทธิเกษม

คณะทำงานรายงานสุขภาพคนไทย 

2021-April-02.png

สถานการณ์โควิด-19 ในสหรัฐอเมริกา ถือได้ว่าหนักหน่วงมาอย่างต่อเนื่อง แต่ภายหลังจากการรับตำแหน่งประธานาธิบดีของ โจ ไบเดน ได้มีการปรับแนวทางและนโยบายการแก้ปัญหาโควิด-19 ของสหรัฐอเมริกาทันที โดยเน้นแก้ปัญหาตรงจุด รวดเร็ว และเท่าเทียม ทั้งในด้านการป้องกัน บทบาทนำของสหรัฐ และการผลิตวัคซีน 

 

สหรัฐเริ่มจากการแต่งตั้งผู้ประสานงานการต่อสู้กับโควิด-19 นาย Jeffrey D.Zients เป็นผู้ประสานงานการบริหารสถานการณ์โควิด-19 รายงานสถานการณ์ตรงต่อประธานาธิบดี เพื่อให้สามารถสั่งการได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ได้ยกระดับการทำงานของหน่วยความมั่นคงสุขภาพโลกและการต่อต้านทางชีววิทยาขึ้นใหม่ ขณะที่ CDC (Centers for Disease Control and Prevention)  ขอให้คนอเมริกันสวมหน้ากากอนามัยเป็นเวลา 100 วัน และออกคำสั่ง CDC ให้ประชาชนที่เดินทางโดยการขนส่งสาธารณะสวมหน้ากากและรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัดทุกคน


สหรัฐตัดสินใจกลับเข้าเป็นสมาชิกองค์การอนามัยโลก (WHO) จากเดิมที่อดีตประธานาธิบดี โดนัล ทรัมป์ ถอนตัวจากการเป็นสมาชิกและยุติการสนับสนุนงบประมาณเมื่อปี 2019 โดยกล่าวหาว่า WHO ไม่มีประสิทธิภาพและเข้าข้างจีนในกรณีโควิด-19 โดยประธานาธิบดี โจ ไบเดน ได้มอบให้นายแพทย์ Anyhony Fauci ทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนสหรัฐในกรรมการบริหาร WHO จากนั้นได้ร่วมการประชุมทันทีเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 เพื่อวางแผนรับมือสถานการณ์โควิด-19 ในระดับโลก[1]  ในด้านวัคซีน สหรัฐผลักดันการฉีดวัคซีนให้เร็วยิ่งขึ้น โดยวางแผนอัดฉีดงบลงทุนอีก 25 พันล้านดอลลาร์ในกระบวนการผลิตวัคซีนและกระจายไปอย่างเท่าเทียม และฉีดให้ได้จำนวน 100 ล้านเข็มในช่วง 100 วันแรกของการรับตำแหน่ง และจะต้องฟรีสำหรับชาวอเมริกัน นอกจากนี้ ไบเดนมีแผนในการเพิ่มบทบาทของรัฐบาลกลาง โดยการตั้งหน่วยแจกจ่ายวัคซีนพร้อมศูนย์ฉีดวัคซีนเคลื่อนที่สำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล และมีแผนจ้างบุคลากรสาธารณสุขเพิ่มเติมอีก 100,000 คน หรือเกือบ 3 เท่าของจำนวนที่มีในปัจจุบัน[2]   โจ ไบเดน ยังให้คำมั่นว่า จะดำเนินนโยบายการเมืองไม่ให้มีอิทธิพลต่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีน อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง และจะมีการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยอย่างเป็นสาธารณะเปิดเผยเพื่อให้ทุกคนมั่นใจ[3]   เชื่อแน่ว่าด้วยนโยบายและวิธีปฏิบัติเหล่านี้ จะช่วยบรรเทาสถานการณ์โควิด-19 ของสหรัฐ ให้รุนแรงน้อยลงได้ 


ติดตามบทเรียนการแก้ปัญหาโควิด-19 ของสหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศได้ใน เรื่องพิเศษประจำฉบับ “โควิด-19 มหันตภัยร้ายเขย่าโลก” ในรายงานสุขภาพคนไทย 2564 เร็วๆนี้ 
 

ภาพประกอบ www.freepik.com

ปัญหาเด็กหายในไทย ถึงเวลาต้องปรับปรุงระบบการแก้ไขปัญหา

เมษายน 2564

นโยบายสู้โควิด-19 ในสหรัฐอเมริกาของ โจ ไบเดน

เมษายน 2564

ประสบการณ์เมื่อเฉียดใกล้เจ้าโควิด-19

2021-April-03.png

เมษายน 2564