หมอไกรสิทธิ์ได้รับรางวัล
นักโภชนาการโลก

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษาอาวุโสสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานคณะกรรมการประเมินผลของ สสส. คว้ารางวัลระดับโลกจากสหพันธ์โภชนาการนานาชาติโดยได้รับรางวัล The IUNS Lifetime Achievement Award 2013 เป็นคนที่ 8 ของโลก ในฐานะเป็นผู้อุทิศตนเพื่อการศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านโภชนาการ มีผลงานที่ได้รับกาตีพิมพ์เผยแพร่กว่า 90 เรื่อง เพื่อลดปัญหาทุพโภชนาการของประชากรในประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลก รางวัลนี้จะพิจารณามอบแก่นักโภชนาการจากทั่วโลกทุกๆ 4 ปี ครั้งละ 1 รางวัลเท่านั้น

 

นอกจาก น.พ. ไกรสิทธิ์แล้ว นักโภชนาการของไทยอีกหลายท่านยังได้รับการยกย่องไปทั่วโลก โดยสหพันธ์โภชนาการนานาชาติได้ยกย่อง ศ.เกียรติคุณ พ.ญ. คุณสาคร ธนมิตต์ ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เป็นบุคคลในตำนานโภชนาการ เนื่องจากมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาภาวะโภชนาการของประเทศไทย นอกจากนี้ รศ.ดร.ประภาศรี ภูวเสถียร ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันเดียวกันยังได้รับรางวัลศาสตราจารย์เนวิน สกริมชอว์ ซึ่งมอบแก่นักวิชาการที่ริเริ่มและทุ่มเททำงานด้านฐานข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการทั้งระดับชาติและนานาชาติอีกด้วย

ศิริราชคว้ารางวัลธาลัสซีเมียระดับโลก

แพทย์ศิริราชสร้างชื่อด้วยการคว้ารางวัลระดับโลกเกี่ยวกับการรักษาโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียถึงสองรางวัล ได้แก่ รางวัลประเภทสถาบัน และรางวัลประเภทบุคคล โดยศูนย์ธาลัสซีเมีย คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับรางวัลสถาบันแห่งความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้ป่วยธาลัสซีเมีย จากมูลนิธิเพื่อมนุษยธรรม และวิทยาศาสตร์ สุลตาน บินคาลิฟาอัล นายาน (H.H Sheikh Sultan Bin Kalifa AL Nahyan) ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ ศ. เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับรางวัลประเภทบุคคลจากมูลนิธิเดียวกัน

 

ทั้งนี้ ศูนย์ธาลัสซีเมีย ได้เปิดรักษาผู้ป่วยธาลัสซีเมียแบบครบวงจรมานานกว่า 10 ปี และสามารถรักษาให้หายขาดได้ ส่วน นพ.ประเวศ วะสี เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยาที่วิจัยถึงกลไกการเกิดโรคทางพันธุกรรมและมีผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่างประเทศกว่า 200 เรื่อง และยังแต่งตำราวิชาการและคู่มือโลหิตวิทยาให้แก่แพทย์รุ่นหลังจำนวนมาก

วันดินโลก

องค์การสหประชาชาติยกย่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  โดยประกาศให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อเดือนธันวาคม 2556 ได้เห็นชอบกับข้อมติขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ที่ประกาศให้ทุกวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเข้าอยู่หัวฯ เป็นวันดินโลก (World Soil Day) เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเช้าอยู่หัวฯ ที่ทรงปฏิบัติพระราช   กรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาดินมาอย่างยาวนาน นอกจากนี้ องค์การสหประชาชาติจะจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การประกาศให้ปี 2558 เป็น “ปีดินสากล” (International Year of Soils) เพื่อให้ความสำคัญเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของทรัพยากรดินที่มีต่อความมั่งคงทางอาหารของโลก

 

อนึ่ง เมื่อปี 2555 ศ.เกียรติคุณ ดร.สตีเฟนนอร์ตคลิฟฟ์ กรรมดารบริหารสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (The International Union of Soil Sciences: IUSS) ได้เคยเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยชาติ (The Humanitarian Soil Scientist Award) มาแล้ว

ผลงานดี กีฬาเด่น

ปี 2556 นับเป็นปีทองของวงการกีฬาไทย เนื่องจากนักกีฬาไทยหลากหลายประเภทสามารถคว้าแชมป์ระดับนานาชาติจนสร้างความสุขและความภูมิใจให้กับชาวไทยอย่างถ้วนหน้า เริ่มจากกีฬาตบลูกหนังที่ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยสามารถคว้าแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่ 2 อีกหนึ่งกีฬาที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนของไทย คือแบดมินตัน ที่นักตบลูกขนไก่สาวไทย “น้องเมย์” รัชนก อินทนนท์ เจ้าของแชมป์เยาวชนโลก 3สมัยซ้อน สามารถคว้าแชมป์แบดมินตันชิงแชมป์โลก ด้วยวัยเพียง 18 ปี

 

นอกจากนี้ ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 27 ที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียมาร์ทัพนักกีฬาไทยประสบความสำเร็จอย่างงดงาม โดยสามารถคว้าแชมป์ซีเกมส์มาได้ สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยคว้าเหรียญทองมาได้ครบทั้ง 4 เหรียญ ทั้งแชมป์ฟุตบอลชาย แชมป์ฟุตบอลหญิง แชมป์ฟุตซอลชาย และแชมป์ฟุตซอลหญิง จนได้รับฉายาว่า “แข้งจตุรเทพ” นอกจากนั้นทีมวอลเลย์บอลและทีมตะกร้อ ทั้งชายและหญิง ต่างก็คว้าเหรียญทองมาได้แบบสบายๆ เช่นเดียวกับทีมกีฑาไทยที่พากันกวาดเหรียญรางวัลมาอย่างเป็นล่ำเป็นสัน

หมอไกรสิทธิ์ได้รับรางวัล
นักโภชนาการโลก

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษาอาวุโสสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานคณะกรรมการประเมินผลของ สสส. คว้ารางวัลระดับโลกจากสหพันธ์โภชนาการนานาชาติโดยได้รับรางวัล The IUNS Lifetime Achievement Award 2013 เป็นคนที่ 8 ของโลก

ศิริราชคว้ารางวัล
ธาลัสซีเมียระดับโลก

 

แพทย์ศิริราชสร้างชื่อด้วยการคว้ารางวัลระดับโลกเกี่ยวกับการรักษาโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียถึงสองรางวัล ได้แก่ รางวัลประเภทสถาบัน และรางวัลประเภทบุคคล โดยศูนย์ธาลัสซีเมีย คณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาล ได้รับรางวัลสถาบันแห่งความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้ป่วยธาลัสซีเมีย

วันดินโลก

องค์การสหประชาชาติยกย่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช โดยประกาศให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อเดือนธันวาคม 2556 ได้เห็นชอบกับข้อมติขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ที่ประกาศให้ทุกวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นวันดินโลก (World Soil Day)

ผลงานดี กีฬาเด่น

 

ปี 2556 นับเป็นปีทองของวงการกีฬาไทย เนื่องจากนักกีฬาไทยหลากหลายประเภทสามารถคว้าแชมป์ระดับนานาชาติจนสร้างความสุขและความภาคภูมิใจให้กับชาวไทยอย่างถ้วนหน้า เริ่มจากกีฬาตบลูกหนัง