Cover_ForWEB_2563.png
TH_HEAD2563-05.png
Please reload

TEN_ISSUE001.png

ฝุ่น PM 2.5 มหันตภัยสุขภาพของไทย

ม่านหมอกยามเช้าที่ดุจดั่งบรรยากาศอันสดชื่นตามประเทศในเขตหนาว ทำ˝ˇให้รู้สึกได้ว่าวันนี้น่าจะเป็นวันที่ดีอีกวัน แต่ในความเป็นจริง มันคือฝันร้ายที่เพิ่งเริ่มต้นของปัญหาสุขภาพที่มาจากฝุ่น PM 2.5 และปัญหานี้เป็นปัญหา สุขภาพที่จะเวียนกลับมาทุกรอบปี จนกว่าจะมีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจนเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

ฝุ่น PM 2.5 มหันตภัยสุขภาพของไทย

แบนสามสารเคมีการเกษตรการต่อสู้ที่ยืดเยื้อ

วิกฤตขยะพลาสติกในทะเลปลุกคนไทยลดขยะพลาสติก

ภาวะซึมเศร้าของเด็กและเยาวชนจะช่วยอย่างไร?

จับตานโยบายกัญชาเสรี ขายฝันหรือทำจริง?

การควบคุมโรงพยาบาลเอกชนนโยบายสุขภาพปะทะทุนนิยมการแพทย์

บุหรี่ไฟฟ้า: มหันตภัยยุค 4.0 ที่คุกคามสุขภาวะคนไทย

รับมือสังคมสูงวัย: ไทยตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อสังคมสูงอายุอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม (ACAI)

กระแสนิยมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพสู่ยุคเฟื่องฟูของธุรกิจกีฬา

อีสปอร์ต: กีฬาหรือเกมกลธุรกิจข้ามชาติ?

Please reload

หมอวิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร กับรางวัลอันทรงเกียรติจาก WHO 

นพ. วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ สาธารณสุข ผู้มีผลงานวิจัยด้านนโยบายสาธารณสุขที่โดดเด่น และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายสาธารณสุข ของไทยและในต่างประเทศ 

ระบบสุขภาพไทยติดอันดับนำของเอเชียและของโลก 

ระบบสุขภาพของไทยได้รับการยกย่องจากหลายสถาบัน ของโลกว่าเป็นระบบสุขภาพที่ติดอันดับนำในเอเชียและ ดีเยี่ยมในระดับสากล 

UNESCO ยกย่องหลวงปู่มั่นและสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพ

ที่ประชุมใหญ่สมัชสามัญขององค์การยูเนสโก ครั้งที่ 40 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 ได้มีมติรับรองการร่วมเฉลิมฉลอง ในวาระครบรอบบุคคลสำคัญและเหตุการณ์สำคัญทาง ประวัติศาสตร์ โดยยกย่องพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ครบรอบ 150 ปีชาตกาล (20 มกราคม 2563) และสมเด็จพระมหา สมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ครบ 100 ปี 

“1 วัด 1 โรงพยาบาล” ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ พระสงฆ์แห่งชาติ

ในปี 2562 ภาคีทุกภาคส่วนทั้งฝ่ายบรรพชิตและฆราวาส ได้เร่งรัดการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 ผ่านมาตรการต่าง ๆ ได้แก่ การส่งเสริมให้พระสงฆ์ มีเลข 13 หลักเพื่อเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพ โครงการ จับคู่ 1 วัด 1 รพ./รพ.สต.