มหาอุทกภัยในรอบ 100 ปี

สัญญาณเตือนให้ปรับตัว

น้ำท่วมใหญ่นับปี 2554 นับเป็นอุทกภัยครั้งร้ายแรงที่สุด ในแง่ของปริมาณน้ำและจำนวนประชาชาติเสียหายยับเยิน ธนาคารโลกประเมินความเสียหายจากน้ำท่วมสูงถึง 1.4 ล้านล้านบาท แต่มาตรการในการแก้ปัญหาและเยียวยาของรัฐไทยยังอยู่ในระดับอนุบาล ชี้ให้เห็นความไม่พร้อมของสังคมไทยทุกระดับในการรับมือภัยพิบัติ เตือนให้สังคมไทยต้องเร่งปรับตัวสู้กับภัยพิบัตขนาดใหญ่อย่างเป็นระบบ

Please reload