ตายดีวิถีที่เลือกได้

เปิดประเด็น

 

ธรรมชาติหยิบยื่นความตายให้เรามาตั้งแต่เกิด ความตายเป็นสิ่งเดียวที่มนุษย์ทุกผู้ทุกนามมีเหมือนกัน ไม่ว่าเศรษฐี หรือยาจก สูงศักดิ์หรือต่ำต้อย มหาบุรุษหรือสามัญชน นักบุญหรือซาตาน ฯลฯ นี่คือสัจธรรม แต่สิ่งที่ต่างกันคือ สภาพการตายของแต่ละคน ว่าจะเป็นการจากไปตามธรรมชาติอย่างสงบ หรือจากไปในสภาพที่ทุกข์ทรมานทั้งจาก ความเจ็บป่วยและจากกระบวนการรักษาที่มุ่งแต่จะยื้อชีวิตเอาไว้แรมเดือนแรมปี

 

ความตาย นั้นเราเลือกไม่ได้ เพราะทุกชีวิตต้องตาย อย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง แต่ การตาย เป็นสิ่งที่เรามีสิทธิจะ เลือกได้ และเราทุกคนควรจะเลือกว่าเมื่อวันนั้นมาถึง เราต้องการจากไปในสภาพอย่างไร แต่ในยุคที่การแพทย์มีวิทยาการและเทคโนโลยีก้าวหน้า สามารถต่อสู้กับความตายได้มากขึ้นอย่างทุกวันนี้คนจำนวนมากปล่อยให้การตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษาในระยะสุดท้ายของชีวิตตนเป็นหน้าที่ของคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นแพทย์หรือญาติใกล้ชิดก็ตาม การรักษาในช่วงสุดท้ายของการเจ็บป่วยจึงมักเป็นไปเพียงเพื่อประวิงเวลาตายออกไปใน สภาพที่ชีวิตด้อยคุณภาพ เป็นความทุกข์ทรมานชนิดที่ ฟื้น ก็ไม่ได้ ตายก็ไม่ลง และเป็นภาระต่อครอบครัวที่อยู่ข้างหลัง อีกทั้งสิ้นเปลืองทรัพยากรของส่วนรวมเกินความจำเป็น แล้วทำไมเราต้องปล่อยให้คนอื่นมาตัดสินใจแทนเรา ในเรื่องสำคัญของชีวิตอย่างเช่นการรักษาในยามเจ็บป่วย และการตาย ในเมื่อเราคือผู้มีสิทธิในชีวิตของเราเอง เราควร จะมีสิทธิที่จะปฏิเสธการรักษาพยาบาลที่เป็นไปเพียงเพื่อ ยื้อลมหายใจไว้ชั่วเวลาไม่นานแต่ทรมานเราแสนสาหัส เรามี สิทธิที่จะได้ปิดฉากชีวิตของตัวเองลงอย่างเป็นธรรมชาติและ มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์