ThaiHealth2564-Situation-01.jpg

ม็อบการเมืองคนรุ่นใหม่:

จากแฟลชม็อบสู่คณะราษฎร 2563

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ท้าทายทุกสังคมทั่วโลกตั้งแต่ปลายปี 2562 เป็นต้นมา และดูเหมือนจะลากยาวไปจนกว่าวัคซีนจะเข้าถึงประชากรส่วนใหญ่ของโลก แต่สถานการณ์ความเคลื่อนไหวของการเมืองไทยกลับไม่หยุดนิ่งตามมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ที่รัฐบาลพยายามรณรงค์แต่อย่างใด ในทางตรงกันข้าม ปี 2563 กลับกลายเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญที่เยาวชนและคนหนุ่มสาวรวมตัวกันเป็นแฟลชม็อบเพื่อแสดงออกทางการเมือง โดยนัดชุมนุมกันและสลายตัวอย่างรวดเร็ว จนเกิดการท้าทายโครงสร้างอำนาจรัฐ นับวันแฟลชม็อบก็ยิ่งแพร่กระจายไปทั่วประเทศแม้ไม่มีแกนนำและการจัดตั้งที่ชัดเจน นับเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทย บทความนี้เป็นการอภิปรายถึงการเกิดขึ้นและขยายตัวของม็อบการเมืองคนรุ่นใหม่นับตั้งแต่การเลือกตั้งใหญ่เมื่อปี 2562 เป็นต้นมา ความเคลื่อนไหวทางการเมืองของม็อบกลุ่มหลักๆ และปฏิกิริยาของสังคมต่อม็อบการเมืองคนรุ่นใหม่เหล่านี้

นานาชาติยกย่องไทยรับมือโควิด-19

แม้ว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกที่พบผู้ป่วยโควิด-19 นอกประเทศจีนเมื่อต้นปี 2563 แต่ไทยก็สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในการระบาดรอบแรกได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนการติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปี 2563 นานาชาติยกย่องว่าไทยเป็นประเทศที่รับมือกับโควิด-19 ได้ดีมากประเทศหนึ่ง

นโยบาย "บัตรทองรักษาทุกที่"
ภาคสองของ "30 บาทรักษาทุกโรค"

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(คปสช.) ได้เห็นชอบข้อเสนอเพื่อ “ยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามนโยบายของ รมว. สาธารณสุข กรณีผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) สามารถไปรับบริการที่ไหนก็ได้” หรือที่เป็นที่รู้จักกันว่า “บัตรทองรักษาทุกที่”

โดยบริการที่ยกระดับคือเจ็บป่วยทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ป่วย
อาการหนัก สามารถใช้บริการของหน่วยบริการปฐมภูมิได้ทุกที่โดยเริ่มในเขตกรุงเทพมหานครก่อน และตั้งเป้าไว้ว่าใน 2565 จะขยายไปทุกจังหวัดทั่วประเทศ

นวดไทยขึ้นบัญชีมรดกโลกทางวัฒนธรรม

ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐบาลตามภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ของยูเนสโก ครั้งที่ 14 ณ กรุงโบโกตา
สาธารณรัฐโคลอมเบีย ได้มีมติรับรองและประกาศให้
“นวดไทย” (NUAD THAI) ขึ้นทะเบียนในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ (Representative List of The Intangible Cultural Heritage)

สสส. คว้ารางวัลองค์กรสร้างเสริม
สุขภาพระดับโลก "Nelson Mandela"

“สสส.” ได้รับการคัดเลือก
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลก
ให้รับรางวัลด้านการสร้างเสริมสุขภาพเนลสัน แมนเดลา
(Nelson Mandela Award for Health Promotion)
ที่มอบเป็นครั้งที่ 2 ของโลก ในฐานะองค์กรที่อุทิศการท􀄞ำงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพมาตลอด 20 ปีจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ รางวัลนี้เป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคลหรือองค์กรที่อุทิศการท􀄞ำงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ โดยจะมีพิธี
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณในระหว่างการประชุมสมัชชา
อนามัยโลก สมัยที่ 74 ในเดือนพฤษภาคม 2564